Terminis legals

 

Protecció de dades de caràcter general

En compliment de lo establert amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem de que quantes mes dades ens faciliti seran incloses al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantenint sota la responsabilitat de Goya Importacions i Distribucions, S.L.
La finalitat de dit fitxer es facilitar la tramitació de les comandes, i en cas de no haver autoritzat expressament a la casella corresponen, també a enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que pugin resultar del seu interès, per lo que podran ser comunicats a altres empreses del Grups amb aquest fi.
Els clients de www.ggoya.com podran en tot moment exercir els seus drets de accés, rectificacions, cancel·lacions i oposicions comunicant-lo per correu electrònic a comercial@ggoya.com o per escrit a Goya Importacions i Distribucions, S.L. ,c/Trapani nº. 27 50197 Zaragoza.

 

Cookies

www.ggoya .com utilitza “cookies” amb el únic fi de oferí un servei mes personalitzat i ajudar a que la navegació per les seves pagines sigui mes façil i ajustada a les preferències dels seus usuaris.
Una “cookie” es un petit fitxer de text que un servidor de pagines Web emmagatzema a la unitat del disc dur del usuari. Les “cookies” no poden per si mateixes identificar a una persona ja que no fan referencia a ninguna dada de caràcter personal i no es poden executar com codi o contenir virus.
Les cookies ens ajudaran, per exemple, a guardar la configuració del usuari (idioma i país des del que navega) perquè no tingui que introduir aquests detalls novament a la seva pròxima visita. A demes, ens permetrà gestionar la seva cistella de compra independentment de que ja s’hagi identificat prèviament per accedir a d’altres seccions.

La majoria dels navegadors accepten automàticament “cookies” però també es possible configurar-los per la seva no acceptació. En aquest cas el usuari podrà navegar per la web, però per poder realitzar una compra a www.ggoya.com serà indispensable que el navegador accepti les anomenades “cookies de sessió” aquelles que existeixen únicament mentre premuneixen a www.ggoya.com i desapareixen si es tanca el navegador.
A continuació li expliquem la forma de configurar el seu navegador per que accepti cookies.

INTERNET EXPLORER 6.0

  • Selecciona Eines
  • Opcions de Internet
  • Clica a Privacitat

El valor predeterminat es Mig, que et permetrà acceptar cokkies. Per canviar aquest valor, desplaça la barra de configuració que desitgi. Si te la configuració definida com Personalitzada, premi el botó Avançat i selecciona Acceptar Cookies.

 

Legislació i Jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpreten conforme a la legislació vigent a Espanya en matèria, que s’aplicarà subsidiàriament amb tot lo que s’hagi previt a les mateixes. (Bàsicament llei 34/2002 de 11 juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).

 

Avis legal

Informació general


Amb compliment de la llei 34/2002 del 11 juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem dels següents aspectes :

  • Titular del portal: Goya Importacions i Distribucions, S.L. C.I.F. B50154293
  • Inscrita al registre mercantil de Zaragoza, tomo 632, foli 123, full 7864, inscripció 1
  • Direcció plataforma Logística PLA_ZA, c/Trapani, 27, 50197 ZARAGOZA (Espanya)
  • Contacte: comercial@ggoya.com
  • Telèfon de atenció al client: 976 463 370
  • Tots els drets reservats.


Objecte

El present entorn web (portal) ha sigut dissenyat per donar a conèixer les activitats i els serveis oferts per GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L.. La navegació per aquest portal li atorga a vostè la condició de usuari, per lo que estarà somes a les presents condicions d’ús de la web, a la versió publicada al moment d’accedir-hi.

 

Condicions d’ús, accés i utilització del portal web.

Amb ningun cas s’entendrà que el accés i navegació del usuari, implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets de propietat intel·lectual e industrial per part de GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L.
GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L. proporcionarà al usuari la possibilitat de subscriure’s al nostre bolletí, que li permetrà conèixer les ultimes noticies relacionades amb les nostres activitats i serveis, fen sempre especial interès a les novetats que podem oferir. Finalment, podrà accedir a articles de interès elaborats pels nostres professionals i col·laboradors. La prioritat intel·lectual dels continguts del bolletí correspon a GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L. i amb lo que respecta als articles, als seus autors, sent de aplicació al ús que se li pot donar a dits continguts ho estableix en aquest apartat amb relació amb els continguts d’aquest entorn web.
Per accedir a determinats serveis es necessari al registre previ del usuari. Tota la informació que faciliti el usuari a traves dels serveis haurà de ser veraç. En tot cas el usuari serà el únic responsable de les manifestacions falses o incorrectes que realitzi i dels prejudicis que causi www.ggoya.com o a tercers perla informació que faciliti.

El usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present avis legal, les condicions particulars de certs serveis, així com la moral, bones costums generalment acceptades i el ordre públic.

Aquesta pagina web s’ofereix a condicions de que vostè accepti íntegrament els terminis, condicions i comunicacions contingudes al present avis legal. El fet de que vostè utilitzi aquesta web constitueix per si sol l’acceptació dels mateixos. Suposadament que qualsevol termini, condició i/o notificació continguda al present document sigui diferent a les contingudes a algun punt concret de www.ggoya.com aquestes ultimes prevaldran.

 

Limitacions d’ús i utilització dels continguts

Vostè no esta autoritzat a modificar, copiar, distribuir, transmetre, divulgar, utilitzar, reproduir, publicar, llicenciar, cedir, vendre ni crear treballs derivats a partir de la informació, el software, els productes o els serveis que pugui obtenir d’aquest entorn web.

Es permet al usuari l’ús personal i privat dels continguts d’aquest entorn web, sempre que es comprometi a utilitzar-los per no desenvolupar activitats contraries a les lleis, a la moral o al ordre públic i amb general a fer ús conforme a les presents condicions del ús del portal.
GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu portal, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 

Intercanvi i difusions d’informació

GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS S.L. declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través del portal. Tampoc es responsabilitza dels possibles perjudicis creats com a conseqüència de les manifestacions falses o inexactes que realitza l’usuari del mateix.
No s’assumeix cap responsabilitat de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas de que els continguts al que s’accedeix puguin ferir la sensibilitat d’aquests. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als que accedeixen els menors d’edat correspon al càrrec dels adults que corresponguin. Existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles, essent d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.


Cessió de dades a tercers

No es cediran dades personals a tercers, a menys que l’usuari hagi atorgat el seu consentiment a dits efectes, o conquereixi algun dels suposats legals que permetin tal revelació.

GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL tan sols autoritza mencions als continguts a d’altres webs, amb el tractament que estàs considerant, sempre i quan no reprodueixin els continguts de www.ggoya.com en la seva integritat. En cas de disposar d’un enllaç hipertext a alguna pàgina, l’usuari ha de saber que està entrant a www.ggoya.com i haurà de percebre al seu navegador la seva adreça URL.

GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

 

Connexions en entorns web de tercers

Aquest portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directori i altres eines com a buscadors que els permeti accedir a llocs web que pertanyin i/o gestionin tercers. La instal·lació dels mateixos té, com a únic objectiu, facilitar als usuaris l’accés a informació, continguts i serveis disponibles a internet.
GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la nostra pàgina. No obstant, es compromet a retirar enllaços en cas de no tenir coneixement de l’existència de continguts il·lícits o que lesionin drets de tercers. Els propis usuaris poden posar en coneixement de GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL l’existència de dits continguts en cas de trobar-los.
El portal www.ggoya.com proporciona l’accés a tot tipus d’informació, serveis, programes o dades a internet que poden pertànyer a terceres persones, de manera que no es converteixin en editor de dits continguts, ni es fa responsable directe o subsidiàriament de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitut o correccions dels mateixos.

S’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius als serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La informació, el sofware i/o els productes o serveis continguts en aquest lloc web poden contenir errors tipogràfics, impressions i/o inexactituts de les que GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL no es responsabilitza. Tampoc ho farà en cas de que els mateixos vinguin de pàgines de tercers a les que els usuaris accedeixen a través dels enllaços col·locats al nostre portal.


Ús il·legal o prohibit del portal

L’ús d’aquest lloc web amb fins il·legals o no autoritzats pels presents terminis, condicions i comunicacions queda terminalment prohïbit.


Drets de prioritat intel·lectual i industrial

Es consideren drets de prioritat intel·lectual tots els drets reconeguts per la legislació de prioritat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació, i que atribueixin a l’autor plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra per a qualsevol finalitat i modalitat d’ús. GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL és titular dels drets de reproducció, distribució comunicació pública i transformació derivats dels elements que integren la seva pàgina web o en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per la seva utilització.
En concret forma part de la propietat intel·lectual de GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL amb caràcter merament enunciatiu els següents elements: els noms, logotips, textos, imatges, animacions, i altres continguts que apareixin en aquest lloc web, inclòs el seu disseny i programació.
El usuari reconeix i accepta que tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc web pertany a GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL i que, en conseqüència, la modificació, adaptació, comunicació pública, distribució, venda, lloguer i qualsevol altre dret de prioritat intel·lectual realitzat per l’usuari sense el consentiment escrit de GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL queda prohïbit.
En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o sessió total ni parcial de dits drets per part de GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL
Les presents condicions seran també aplicables en el cas d’elements de la pàgina que són de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores, menys consentiment de les mateixes.
En cap cas GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL serà responsable de les possibles infraccions que aquesta matèria pogués produir qualsevol usuari del portal..

 

Actualitzacions i modificacions de la pàgina web.

GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web i la seva configuració sense preavís. De mateixa manera, podrà suspendre la seva difusió total o parcialment i modificar l’estructura o contingut de la mateixa sense preavís.

 

Restriccions d’accés

L’usuari respondrà, en qualsevol cas de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.