Terminis legals

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades:

Identitat: GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L.

Direcció postal: Plataforma Logística PLA-ZA, c / Trapani 27 - 50197 - SARAGOSSA

Telèfon: 976.463.370

Correu electrònic: comercial@ggoya.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

A GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar els serveis contractats pels nostres clients, així com qualsevol altre servei ofert per la nostra empresa o per una altra del grup i l'enviament de comunicacions comercials que ens hagin sol·licitat.

Per quant de temps conservarem les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte i/o el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades

Les dades es comunicaran a altres empreses del Grup, encarregades del tractament fora de la UE acollides al "Privacy Shield" i a tercers necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ésser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a comercial@ggoya.com, identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Més informació sobre el tractament de les seves dades

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

El tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L.

GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

No obstant això, GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, GOYA IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l'ordinador de l'usuari.