Responsabilitat social i mediambiental

Compromisos y principis d’actuació responsable amb la societat i el medi ambient

En un món on persones, cultures i comerç cada cop estan més connectats, les empreses hem de prendre consciència dels desafiaments socials que es generen i assumir la nostra responsabilitat social. Des de la fundació de Goya, fa més de 30 anys, hem considerat aquests desafiaments com a una part fonamental del nostre dia a dia, col·laborant amb empreses compromeses amb la millora dels drets humans i la integració social i treballant amb proveïdors la visió dels quals sigui la d’un món millor. Evaluem constantment l’impacte social que produeix la nostra activitat per evitar o mitigar els efectes adversos generats i potenciar els efectes positius. Brindem recolzament a projectes de millora dels drets humans, l’accés a la salut i l’educació per a milers de nens en països amb alts índexs de pobresa. Hem sel·leccionat alguns dels objectius que reflexen el compromís i la responsabilitat de Goya amb el món:

Reduir l’impacte mediambiental

Reduir l’impacte mediambiental dels nostres productes, fomentant l’ús de materials alternatius, fibres naturals i/o materials reciclats.

Reduir l’ús d’articles d’un sol ús.

Reduir l’ús d’articles d’un sol ús.

Processos de producció sostenibles

Processos de producció molt més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient

Col·laboració social

Col·laborar amb institucions i socis que promoguin la integració social i la igualtat de gènere, brindan recolzament als projectes de millora dels drets humans.Coneix més sobre el nostre compromís mediambiental.

Apostem, cada cop més, per buscar sol·lucions que eliminin o minimitzin al màxim possible els residus resultants de la producció dels nostres articles. Per a això, fomentem l’ús de materials reciclats com el RPET, plàstic PET reciclat procedent d’ampolles d’aigua, o la fibra de blat, un plàstic biodegradable produït íntegrament de la palla de blat.Promovem l’ús de matèries primeres orgàniques, que garantitzen la traçabilitat del procés de producció, així com el recolzament als productors locals. D’aquest forma es garanteix la rotació dels cultius, reduint l’ús de pesticides, herbicides i fertilitzants químics, i, en conseqüència, un major respecte per als recursos naturals i l’ecosistema.

Apostem per l'ús de materials orgànics i matèries primeres reciclades per minimitzar l'impacte mediambiental i fer un ús responsable dels recursos.

Apostem pel RPET

Coneix més sobre els nostres col·laboradors i proveïdors

A Goya, volem crear un millor dia a dia per a la majoria de persones, inclosos els milions de persones que es troben marginades i apartades del mercat laboral.Treballar amb proveïdors amb un alt grau de compromís social i mediambiental és una de les nostres millors eines per a deixar la nostra petjada en el món, creant junt a ells, oportunitats d’ocupació per a persones amb dificultats per a incorporar-se al mercat laboral. Els nostres proveïdors aposten per l’empoderament de la dona en el mercat laboral, oferint ajuda a dones que han estat víctimes de violència de gènere, en condicions de pobresa o que han estat abandonades pels seus marits, creant llocs de treball amb salaris dignes, condicions laborals regulades i entorns de treball segurs.

Afrontem tot tipus de desafiaments socials per complir amb el nostre compromís de crear un món millor.

Tallers a l'Índia
Educació nens de el futur

Un altre dels nostres grans compromisos és brindar recolzament als nens del futur, fomentant l’educació i formació. Tots els nens haurien de tenir dret a una educació de qualitat, independentment del seu origen, cultura i condició económica. Per a això, els nostres proveïdors treballen constantment en programes per el·liminar l’explotació laboral infantil i promouen les ajudes econòmiques amb fins educatius, beques per a estudis superiors, col·laboracions amb diferents entitats i associacions que ajudin a construir la generació de l’endemà.

Formar els nens de el futur és la clau per arribar a una societat basada en la igualtat, justa i sostenible.

A nivell local, Goya aposta per a la col·laboració amb entitats i institucions socials que fomenten la inserció al mercat laboral d’aquelles amb major desventatge i vulnerabilitat social. Algunes de les entitats amb les que treballem són:

ATADES

ATADES és una entitat de carácter privat sense ànim de lucre orientada a l’assistència i tutela de les persones amb Discapacitat Intel·lectual durant tot el seu cicle vital.Atenen en totes les seves àrees d’actuació a més de 3.000 persones a la Comunitat d’Aragó, treballant per a això a través de Centres Educatius, centres d’oci i temps de lleure, centres residencials i centres ocupacionals.Desenvolupen, a més, la seva tasca en centres especials d’ocupació, amb activitat industrial, agroecológica, de serveis o artística, on es treballa en la integració de persones en risc d’exclussió socio-laboral a través de la formació i l’ocupació.

UTRILLO

UTRILLO és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública i concertada amb l’Institut Aragonès de Serveis Socials, l’objectiu de la qual és la integració a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual.Desenvolupen accions i activitats encaminades a fomentar la formació, augmentant així les possibilitats d’inserció laboral en el mercat aragonès.